breadcrumb symbol วีดีโอ

จังหวะปะทะของปาตริซิโอ!!

มาชมกันอีกครั้งกับจังหวะปะทะระหว่าง รุย ปาตริซิโอ และ คอเนอร์ เคาดี้ จนทำให้เกมหยุดชะงักไปกว่า 10 นาทีโดยทีมงาน Cheerball ขอให้ปาตริซิโอหายไวๆครับ !

VIEW 2,469