breadcrumb symbol วีดีโอ

ย้อนดูยูโร 92 เดนมาร์กคว่ำเยอรมัน

เมื่อเดนมาร์กโค่นสาธารณรัฐเช็กลงได้ ก่อนพาตัวเองไปถึงรอบรองชนะเลิศยูโร ภาพในอดีตเมื่อปี 1992 จึงผุดขึ้นในความทรงจำ

4153   share