breadcrumb symbol ข่าว breadcrumb symbol ข่าวฟุตบอล
ช่วยต่อเนื่อง! บิ๊กเนมอบอุปกรณ์ให้เจ้าหน้าที่ใช้รับมือโควิด-19

ช่วยต่อเนื่อง! บิ๊กเนมอบอุปกรณ์ให้เจ้าหน้าที่ใช้รับมือโควิด-19

อัพเดตเมื่อ : March 29, 2020 2:35pm โดย : KingKong

สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด โดยนายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสร ยังคงช่วยเหลือสังคมในภาวะวิกฤตต่อเนื่อง หลังจากที่ได้มอบโรงแรมส่วนตัวให้เป็นโรงพยาบาลสนาม เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน และควบคุม โรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ล่าสุดได้มอบอุปกรณ์หลายอย่างเพื่อไ้ว้ให้ใช้ในพื้นที่กักตัวผู้ป่วย ดังนี่
1. มอบเสื้อกันฝน 27,000 ตัว
เพื่อมอบให้เจ้าหน้าที่คัดกรองประจำหมู่บ้าน และชุมชนใช้คัดกรอง, ตรวจเยี่ยมผู้ที่โดนกักตัว เพื่อป้องกันการติดเชื้อ
2. มอบเครื่องวัดอุณหภูมิจำนวน 250 เครื่อง
สำหรับศูนย์คัดกรองใช้ตรวจวัดไข้ เพื่อคัดกรอง และติดตามผู้กักตัวอยู่ที่บ้าน
3. มอบ แท็บเล็ต จำนวน 30 เครื่อง
4. ทีวี ขนาด 50 นิ้ว จำนวน 23 เครื่อง
    ทีวี ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง
ให้ทุกอำเภอ เพื่อใช้ติดตามการกักตัวที่บ้าน
โดยใช้ระบบติดตามตัวจากโปรแกรม Buriram Healthy Passport
สำหรับศูนย์กักกันตัวผู้ไม่ปฎิบัติตาม พรบ.โรคติดต่อ
5. มอบรถฉุกเฉิน 2 คัน สำหรับติดตาม และส่งต่อผู้ป่วย เฉพาะผู้ป่วยโควิด -19
Facebook Comment