ข่าว

หยิบมาเล่า

[ #เงินมีแต่ไม่มีเงินใช้ ]

[ #จอดป้ายไหนดี ? ]

[ #ไม่ต้องถามใครเก่งกว่ากัน ]

[ #กล่องดวงใจต้องรักษาไว้ ]

[ #เรียบง่ายเข้าไว้ ]

[ #บอกได้แค่ว่าน่าเสียดาย ]

[ #ความแค้นบดบังความจริง ]

[ #แบบอย่างจากเด็กใหม่ ]

[ #พูดมาเพื่อฆ่าตัวเอง ]