ข่าว

หยิบมาเล่า

[ #เพราะชีวิตคือชีวิต ]

[ #รอตอนจบค่อยตัดสิน ]

[ #ทำไมไม่รู้จักอดทน ? ]

[ #ไม่มีศัตรูถาวร ]

[ #คนในบ้านต้องไม่ผิด ]

[ #ถึงบ้าแต่ว่าแฟร์เพลย์ ]

[ #คนที่สมควรเป็นแพะ ]

[ #โลกสวยไม่ช่วยอะไร ]

[ #ได้แค่นี้ก็ดีแล้ว ]