ข่าว

หยิบมาเล่า

[ #ไม่มีทางจบลงง่ายๆ ]

[ #ฟ้าเปลี่ยนสีที่ลอนดอนเหนือ ]

[ #สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกความฝัน ]

[ #ปาฏิหาริย์ไม่มีจริง ]

[ #อย่าให้เป็นสงครามครั้งสุดท้าย ]

[ #ครั้งเดียวก็เกินพอ ]

[ #อย่าปล่อยให้นับถอยหลัง ]

[ #ผู้คืนความสุขให้วิโอล่า ]

[ #อย่ามาร้องไห้เมื่อสายเกินไป ]